ÖNEMLİ SON TARİHLER
Tüm Tarihler İçin Tıklayınız...
MAİL LİSTEMİZE KATILIN

Bizi sosyal medyada
#TPD_Kongreleri
ile takip edebilirsiniz.

Satır Kesmesi (Shift + Enter)

GENÇ UZMAN VE UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ KONGRE KISMİ DESTEKLEME BURSU

Kongre Kısmi Destekleme Bursu Başvuru Formu

Türkiye Psikiyatri Derneği 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na olgu sunumlarıyla katılacak genç uzman ve uzmanlık öğrencilerine olanaklar elverdiği sayıda "Kongre Kısmi Destekleme Bursu" verecektir. TPD 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na olgu sunumu poster bildirisi kabul edilmiş, Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya ve Türkiye psikiyatri topluluğunun bu önemli eğitim şölenine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Başvuru koşulları

 1. TPD üyesi olmak ve 2017 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 2. Uzmanlığın ilk iki yılında olmak, uzmanlık öğrencisi olmak ve TPD 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda birinci isim olgu sunumunun kabul edilmiş olması

Bursun Kapsamı
 • TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:
 • Kongre kayıt ücreti
 • Zaman sınırsız erken konaklama ücretinden faydalanma olanağı
 • Double ya da triple oda konaklama ücretinde 100 EU indirim

Başvuru

 • Elektronik ortamda olgu sunumunun poster bildiri özeti ile son başvuru tarihi 26 Şubat 2017'dir. Olgu sunumunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme elektronik posta yoluyla en geç 12 Mart 2017 tarihinde yapılacaktır.
 • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair veya uzmanlıklarının ilk iki yılında olduklarına dair belgeyi tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine, başvuru formuyla birlikte göndermeleri gerekmektedir.
 • Burs için son başvuru tarihi 20 Mart 2017’dir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular  değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs almaya hak kazananlar en geç 27 Mart 2017 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

Burs için gözetilecek öncelikler

TPD 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na kabul edilmiş olgu sunumu ile başvuran uzmanlık öğrencilerine olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

 • Olgunun Sunumunun özgünlüğü
 • Aynı kongre içerisinde sunulmak üzere birden fazla bildirisi kabul edilmiş olmak
 • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek


Önemli Uyarı: TPD 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş araştırma bildirisinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.